Terug naar het begin...
01 02 03 04 05 06 07
Wie zijn wij?

Nieuwsbrief

De Groene Installateur: dat scheelt water, energie en kosten�

Duurzaam bouwen (dubo) is in opkomst. Steeds meer gebouwen worden ontworpen en gebouwd op basis van dubo. Dubo houdt in dat er hoofdzakelijk milieuvriendelijke bouwmaterialen worden gebruikt en dat het energie- en watergebruik veel lager is dan bij de traditionele bouw. Voor de installaties die moeten zorgen voor minder energie- en watergebruik zorgen de installatiebedrijven. Of het nu om HR-ketels gaat of om zonneboilers, om spaarlampen of om grijswatercircuits, De Groene Installateurs zorgen ervoor dat de bewoners van huizen minder gebruiken en dus minder hoeven te betalen aan hun energiebedrijven.

Meer markt, minder kosten
Een nieuwe markt, dat is de eerste winst. Maar er is meer, want net zo goed als je thuis kunt profiteren van investeringen in zuiniger omgaan met energie en water, kunnen bedrijven dat ook. Met deze insteek namen 11 Drentse VNI-installateurs de afgelopen twee jaar deel aan het Basisproject "Milieuzorg" en de VCA-trainingen in het kader van het project "Duurzaam Drenthe". De bedrijven werden gestimuleerd om te profiteren van de voordelen van besparende maatregelen op het gebied van energie, water en afval omdat zij hiermee hun kosten behoorlijk naar beneden brengen. Daarnaast ori�nteerden zij zich op kansen om bij hun klanten "schone technologie" te leveren.

Milieuvriendelijk
Jan Roersen van Beco Groep BV begeleidde het project: "We hebben hieraan een zeer enthousiaste groep overgehouden die zich voortaan als duurzame bedrijven positioneren onder het label De Groene Installateur. In het kader van het project heeft een doorlichting plaats gevonden op het eigen bedrijf. Daarnaast waren voorlichting en training gericht op het beheersen van allerlei negatieve effecten op het milieu door bedrijfsactiviteiten en installaties. Allerlei thema's kwamen aan bod. Natuurlijk afval- en emissiepreventie, maar ook scheiding van materialen zoals folies, pvc en tempex. Ook besteedden wij aandacht aan duurzaam bouwen en schone technologie�n als zonneboilers, warmtepompen en regenwateropvang. In totaal hebben wij vierhonderd medewerkers geschoold in basisveiligheid en heeft een groot aantal bedrijven het VCA-certificaat gehaald."

Specialisten voor schone technologie
De Groene Installateur is een vereniging die zich inspant om haar leden te ondersteunen. Dit gebeurt door onderlinge communicatie maar ook door voorlichting en advisering aan klanten. De vereniging volgt de ontwikkelingen op het gebied van techniek en subsidies op de voet. De installatiebedrijven die deel uitmaken van De Groene Installateur willen zich profileren als specialisten in de "schone technologie". Zij zijn d� vraagbaak op het gebied van duurzame en zuinige energie- en watertoepassingen en op het gebied van comfort en gezondheidsaspecten.

Missie van De Groene Installateur
De Groene Installateur wil proactief doelmatig en effici�nt energie- en waterverbruik bevorderen, evenals de toepassing van duurzame energie en alternatieve watersystemen en het gebruik van milieuvriendelijke materialen en technieken.

Nieuwsbrief november 2002

Copyright © 1997-2019 De Groene Installateur(info@degroeneinstallateur.nl)